Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen

Op 21 november 2015 is een wetsvoorstel voor verbeterde premieregeling bij de Tweede Kamer ingediend om variabele pensioenuitkeringen mogelijk te maken. Tevens was er een initiatiefwetsvoorstel ingediend inzake uitbetaling van pensioen in beleggingseenheden. Beide wetsvoorstellen zijn samengevoegd in het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling. Dit wetsvoorstel is op 10 maart jl., met een ruime meerderheid in de Tweede kamer aangenomen. De bedoeling is dat de Wet op 1 juli 2016 in zal gaan.

Waarom een verbeterde premieregeling?

Steeds meer werknemers bouwen pensioen op in een beschikbare premieregeling. Bij deze regeling is de werknemer tot op heden genoodzaakt om met het opgebouwde kapitaal een levenslange gelijkmatige uitkering aan te kopen op het moment dat hij/zij met pensioen gaat. Aangezien de rente op dit moment laag is, is de uitkering niet zelden een fikse tegenvaller en komt deze niet overeen met hetgeen de werknemer verwachtte.

Oplossing

Het aangenomen wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling biedt de werknemer de mogelijkheid om ook na de pensioendatum door te beleggen. Hierdoor hoeft ten opzichte van wat nu het geval is geen levenslange gelijkmatige pensioenuitkering te worden aangekocht. Het idee achter door beleggen is dat de werknemer de kans heeft op een hoger pensioen. Echter schuilt hierin ook een gevaar, er wordt immers beleggingsrisico gelopen, met eveneens de kans op een lagere pensioenuitkering. Voor werknemers die geen gebruik hebben kunnen maken van de (tijdelijke) pensioenknip wordt onderzocht of het mogelijk is hen een nieuw contract aan te bieden.

Conclusie

Als de Wet per 1 juli in zal gaan biedt dit zeker mogelijkheden voor werknemers om meer flexibiliteit in de pensioenuitkering te creëren. Men moet zich er echter ook van bewust zijn dat de pensioenuitkering, door het beleggingsrisico, ook lager kan zijn. Het is dus zaak om de werknemer hier goed over te adviseren. Ook de werkgever heeft vanuit de zorgplicht, met invoering van de Wet pensioencommunicatie, een rol gekregen in ‘de route naar het pensioen’.

Advisering van de werknemer over de keuzes die er zijn op pensioendatum vergt een gedegen kennis van de markt en pensioenuitvoerders en valt tevens onder de reikwijdte van de Wet Financieel Toezicht.

ZKR Pensioenconsultants beschikt over een Wft pensioenvergunning en kan de werknemer in dit proces begeleiden. Wilt u meer informatie neem dan contact op met een van de pensioenspecialisten van ZKR Pensioenconsultants.

Arjan.Krol@zkrp.nl / 06-55826860

Michel.van.der.Zwan@zkrp.nl / 06-42375162

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

STiPPBlog-Pensioenleeftijd