Waarom u voor

ons zou kiezen?

Wij maken complexe materie begrijpelijk

ZKR Pensioenconsultants is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in de pensioenadvisering. Wij zijn een onafhankelijke en professionele organisatie dat geen enkel belang heeft in enig pensioenfonds of -verzekeraar. Dit geldt overigens ook vice versa. ZKR Pensioenconsultants voldoet aan alle eisen, is WFT gecertificeerd, en al onze medewerkers zijn hoog opgeleid. Wij zijn specialisten in de pensioenadvisering, en geven een op maat gesneden pensioenadvies waarmee u op de juiste wijze keuzen kunt maken. Wij verlenen onze diensten aan werkgevers, management en staf, ondernemingsraden, maar ook aan directeur grootaandeelhouders. Ons advies aan u is dus onafhankelijk, praktisch, transparant en deskundig.

Dienstverlening

Pensioen is een multidisciplinair aspect. Wij kunnen u derhalve adviseren op pensioengebied in de ruimste zin des woords. ZKR Pensioenconsultants inventariseert, analyseert, adviseert en implementeert. Door onze brede oriëntatie kunnen wij u ondersteunen bij het richten van de arbeidsvoorwaarde pensioen, fungeren we als klankbord voor directies en ondernemingsraden en voeren we onderzoeken uit in het kader van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij de opzet van nieuwe pensioenregelingen, contractverlengingen, onderhandelingen met de ondernemingsraad. Volledig onafhankelijk, nieuwsgierig, professioneel, en zeer pragmatisch.

Wij zijn uw partner op het gebied van pensioen, waar u dan ook een zeer complete, professionele en op maat gesneden ondersteuning mag verwachten.

Voor welke relaties

wij gewerkt hebben?

 • Arjan Krol
  Arjan KrolPartner

  Arjan Krol heeft de leergang pensioenrecht aan de VU rechten faculteit te Amsterdam gevolgd en beschikt eveneens over de vereiste Wft-pensioenvergunning. Arjan is vanaf 1998 als zelfstandig adviseur werkzaam is geweest, waarna hij in 2013 in dienst is getreden bij ZKR Pensioenconsultants (voorheen BDO). Binnen ZKR Pensioenconsultants B.V. is Arjan verantwoordelijk voor de advisering van collectieve pensioenovereenkomsten en audits.

Natuurlijk wilt u weten

hoe wij te werk gaan.

 • Inventariseren

  De omvangrijke en doorgaans complexiteit rondom pensioen maakt de inventarisatie is een essentieel onderdeel in het adviestraject.

 • Analyseren

  Alvorens een analyse dan wel een advies uitgevoerd kan worden, zal er een analyse op de pensioenregeling gedaan dienen te worden. De uitkomsten van analysefase zijn bij elke vorm van adviseren het startpunt

 • Adviseren

  Na de fase analyse kunnen wij u een gedegen advies geven. Bij ZKR Pensioenconsultants staat de Pensioentechniek voorop, en niet de uitkomst dan wel het pensioenproduct.

 • Implementeren

  Na afronding van het inventariseren, analyseren en het advies zal duidelijk worden welke stappen genomen dient te worden voor de implementatie hiervan. ZKR Pensioenconsultants zult u hierin bijstaan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.